Mặt tiền 840mv đường Phùng Hưng 10/215 An Phước Long Thành, giá 16 tỷ

Mặt tiền 840mv đường Phùng Hưng 10/215 An Phước Long Thành, giá 16 tỷ