2255mv Lô góc tờ 5/367 Thị Trấn Long Thành. Giá 77 tỷ

 2255mv Lô góc tờ 5/367 Thị Trấn Long Thành. Giá 77 tỷ